Työntekijäin Ryhmähenkivakuutus
Suomeksi | På svenska
Identifiera dig först via din egen nätbank. Efter det kan du göra ersättningsansökan eller lägga till bilagor till en tidigare ansökan.
Lämnande av information för ansökan är skyddad med SSL-teknik. Låsikonen i webbläsarens addressbalk anger att förbindelsen är krypterad. Via ikonen kan ni försäkra er om att förbindelsen är gjord till Arbetstagarnas grupplivförsäkringspools server.